Jobbe på Sunnfjord Folkehøgskule

Det er eit privilegium å få jobbe i eit godt kollegium og saman med kjekke ungdommar.

Har du ein kompetanse som du trur vi har bruk for, og du har lyst til å jobbe med ungdom, så send oss gjerne eit signal. Vi arkiverer gjerne gode kontaktar, brått kan vi ha behov for nye folk.

For tida har vi ingen ledige stillingar.

Er du den vi ser etter?

Sunnfjord Folkehøgskule ønskjer å starte opp att Peacemaker-linja, som vi har hatt før men som som er nede i år.

Vi ønskjer å kome i kontakt med ein person som har lyst til å vere med å utvikle denne linja og vere linjelærar frå hausten 2021.  Vi har ein begrunna mistanke om at det finst personar der ute som har eit sterkt engasjement for bistandsarbeid og ungdomsarbeid, og som kanskje har teke ei utdanning som er relevant for det eg beskriver nedanfor. Eller kanskje kjenner du den rette personen?

Denne linja har som målsetting:

Å auke forståinga og kunnskapen om

  • bistandsarbeid
  • aktivt fredsarbeid
  • sosialt arbeid ute og heime
  • kulturforståing
  • Teambuiliding

Andre fagområde og aktivitetar som er aktuelle og som er avhengig av tilgjengeleg kompetanse:

  • Sosialt entreprenørskap
  • Enkelt friluftslivsfag
  • Frivillig sosialt arbeid
  • Mediefag (foto, film, sosiale medier, nettside)

Kamam Folk High School – Sri Lanka

Skulen vår var med å starte opp Kamam Folk High School på Sri Lanka i 2014. Saman med KFUK-KFUM Global har vi ein avtale om å støtte denne skulen. Difor vil ein lengre reiseperiode til Sri Lanka vere ein av berebjelkane på denne linja. Det kan også kome andre partner-alternativ på Sri Lanka etter kvart.

Aust-Afrika

Vi har erfaring med at mange ungdommar synest at det er spennande å oppleve afrikanske land. Vi har erfaring med både Tanzania og Kenya og har eit godt kontaktnett som vil kunne gjere det mulig å lage eit godt og meiningsfullt opplegg der.

Målgruppe

Vi ønskjer å rekruttere elevane blant ungdom som har lyst til å bidra til å gjere verda til ein betre plass å vere, og som vil bruke eit år ikkje berre på seg sjølv. Dei skal lære om viktige fagfelt og dei skal lære å opphalde seg i ukjende kulturar der dei skal knytte kontaktar og lære seg å tilpasse seg kulturen.

Mange vil kjenne på belastningane dette fører med seg, og vi treng ein trygg person med erfaringar frå å takle slike situasjonar.

Er du den vi ser etter?

Dersom du trur at du er ein person som har noko å bidra med, så ta gjerne kontakt!

Du må kunne fylle rolla som ein trygg vaksenleiar for ungdom som av og til ikkje taklar alt på eiga hand. Du må ha muligheit til å vere bortreist i to periodar i skuleåret, gjerne 4-6 veker.

Du må ha god reiseerfaring, og helst erfaring frå å leie grupper på reise.

Du bør ha utdanning i fag som er relevante for linja. Pedagogisk utdanning er ein fordel.

Gode personlege eigenskapar kan vege opp for manglande formell utdanning, men ikkje for manglande erfaring.

Sunnfjord Folkehøgskule er ein kristen skule, og vi er ute etter ein person som identifiserer seg med å vere ein kristen lærar blant alle slags ungdommar.

Vi vil kunne tilby noko løn for den tida det tek å gjere det nødvendige utviklingsarbeidet på linja i løpet av hausten 2020. Forarbeidet må starte i august 2020. Oppstart hausten 2021.

Stillinga er ikkje utlyst enno, men dersom du er den vi ser etter, så vil vi gjerne begynne å snakke saman med det same! Tips gjerne nokon som du trur kan vere interesserte!

Send oss ein epost!

Her ligg vi

Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss

Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.