Reglement

  • Folkehøgskulen er eit lite samfunn der elevar og personale utgjer det heile. Kvar enkelt person er verdifull i det viktige samspelet som skal føregå dette skuleåret.
  • På folkehøgskulen lever vi tett innpå kvarandre. Difor er det viktig at vi viser respekt og omsorg for kvarandre og respekterer andre sine krav til arbeidsro og kvile.
  • Folkehøgskulen er ein arena for utvikling av heile mennesket.
  • Skulen har ordensreglar for dei områda der ein treng klare grenser. Vi er for eksempel tydelege på at vi er ein rusfri skule, og det du kan difor ikkje nyte eller oppbevare alkohol på skulen sitt område, eller opphalde deg i påverka tilstand på skulen.
  • Så lenge ein er elev ved Sunnfjord Folkehøgskule, representerer ein også skulen i nærområdet.
  • All undervisning og fellesarrangement har obligatisk oppmøte.

Her ligg vi

Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss

Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.