Undervisning

Timeplan

Vi legg opp timeplanen slik at linjetimane (14 timer pr veke) og fellesfaga (9 timer pr veke) ligg fast på timeplanen. Du skal i tillegg velje to valfag (4 timar pr veke).

All undervisning og fellesarrangement er obligatoriske.

Her ser du korleis timeplanen ser ut for siste skuleår: (dei blå felta er linjetimar)

Fellesfag

Obligatoriske fag som elevane har saman. Undervisninga foregår i auditoriet som er godt utstyrt med audiovisuelt utstyr.

  • Dagsnytt
  • Prosjekt
  • Vekestart
  • Kommunikasjon
  • Kristendom
  • Livsmeistring
  • Kor
  • Allsang
  • Verdifag

Valfag

Laurdagsseminar

Alle folkehøgskulane har undervisning de fleste av laurdagane. Hos oss er dette lagt opp som frittstående seminar, gjerne av praktisk karakter. Det hender at vi hentar inn gjestelærarar for å arbeide med spesielle tema. I løpet av året er vi innom mange ulike tema.

Dette vil variere år for år, og denne lista er meint som eksempel  frå dei siste skuleåra:
Førde Opp – mosjonsløp, Globalt medborgerskap, Førstehjelp, Tekstverkstad,  Natur og bærekraft, Flyktning, Yrkeskafe, Likeverd og rasisme, Spel og strategi, Motivasjon, Korrupsjon m.m.

Her ligg vi

Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss

Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.