Herren velsigne deg og bevare deg,
herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred. (2x)

Han skal gi deg kraft til å leve,
gi håp og framtidstro.
Han har sagt «kom til meg du som strever,
og jeg vil gi deg ro».
Han skal bevare deg fra alt ondt,
gi deg styrke når du er svak.
Tross ditt svik og ditt nederlag
er hans nåde ny hver dag,
Ny hver dag

Herren velsigne deg og bevare deg,
herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred. (2x)

Amen

Her ligg vi


Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss


Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.