Julemessa 2023

Julemessa blir arrangert laurdag 25. november i 2023. Vi ber deg om å sette av denne dagen til den tradisjonsrike julemessa på Sunnfjord Folkehøgskule. 

 

Julemessa er vår største og viktigaste markering i året. Kvart år kjem mykje folk frå Førde og bygdene i Sunnfjord, «gamle elevar», born, foreldre og besteforeldre frå barnehagen, og tilsette med familiar til skulen vår og den tradisjonelle julemessa.
Tida før jul er hektisk, men god – mykje skal forberedast, bakast og ordnast. Vi treng gode tradisjonar, og julemessa er ein av desse. 

Program for dagen:  

Kl 11.30 Opning av julemessa - salet startar  

  • Kafé opnar ved gymsalen, open heile dagen  
  • ulike aktivitetar for borna heile dagen  

 

13.00 Underhaldning av Solvang barnehage  

m/åresal etterpå  

 

13.30 Middagsservering i matsalen  

 

15.00 Program av Sunnfjord Folkehøgskule  

 

Ca 16.30 Vinnarane vert leste opp etter trekning av loddbøker  

 

Fortsatt sal av heimebakst, julekaker og andre varer etter programmet.