Minibussutleige

Skulen har to minibussar (17 seter og 13 seter) og to 9-stjerner som kan leigast etter avtale. Førar må ha digitalt kjørekort for minibussane. Bussane er brukt i den daglege skuledrifta. Det kan difor hende at dei ikkje er nyleg reingjorde når dei blir utleigde.

Ta kontakt på e-post: internat@sunnfjord.fhs.no eller ring: 57829960

Minibuss 17 seter

16 personar + sjåfør.

21,00 kr km m/ mva. Minimum pris 2000 kr m/ mva. Førar må ha digitalt køyrekort.

Alle prisar er inklusiv drivstoff. Dersom de fyller ekstra drivstoff, blir dette trekt frå/tilbakebetalt mot at det blir vist kvittering.   

Peugeot 13 seter

12 personar + sjåfør.

19,00 kr km m/ mva. Minimum pris 1800 kr m/ mva. Førar må ha digitalt køyrekort.

Alle prisar er inklusiv drivstoff. Dersom de fyller ekstra drivstoff, blir dette trekt frå/tilbakebetalt mot at det blir vist kvittering.   

9 seter minibuss

8 personar + sjåfør.

12,50 kr km m/ MVA. Minimum pris 1100 kr m/ mva.

Alle prisar er inklusiv drivstoff. Dersom de fyller ekstra drivstoff, blir dette trekt frå/tilbakebetalt mot at det blir vist kvittering.   

Andre vilkår som gjeld for alle køyretøy:

  • Eigenandel ved skade 10 000 kr (vurderast ut frå omfang av skade ved mindre skader).
  • Køyretøy leverast tilbake med full tank
  • Køyretøy er rydda og kosta innvendig før bruk.
  • Bompengar og rushtidsavgift. Leigetakar fører opp dette og blir fakturert desse.
  • Leigetakar dekker parkering og eventuelle bøter sjølv.

Ved leige lenger enn 4 samanhengande dagar må pris avtales utover prisane over.