Fjellsport Freeride

Fakta om linja

 • Breturer på Jostedalsbreen 
 • Skikjøring i Sunnfjord, Sogndal, Jotunheimen og Sunnmøre 
 • Skredlære og skredkursing. 
 • Klatring ute med fantastiske utsikter.  
 • Klatring inne med brattkort kurs 
 • Kiting på ski 
 • Elvekajakk 
 • Stisykling 
 • Grottevandring  
 • Via ferrata Loen 
 • Paintball 
 • Rafting  
 • Surfing i Hoddevika

Har du lyst på eit år med masse fart og spenning? Kjøre botnlaus pudder? Bestige nokre av Norges absolutt flottaste fjell? Ta eit år på Fjellsport Freeride!

Vi utforskar enorm vestlandsnatur i Stardalen,Jølster, Jostedalen, Sogndalsdalen, Hurrungane (Jotunheimen), Sunnmørsalpene, Nordfjord. 

Vi skal ha eit år med mykje utandørsaktivitet. Her vil vi utforske fjell, fjord, elvar og dalar, med forskjellege framkomstmiddel og typer bustader. Du vil utvikle dine ferdigheiter i å bu ute i telt og gapahuk, du vil lære å handtere kulde, ferdast i bratt terreng, og bedømme skredfare. Du vil bli betre på å navigere etter kart og kompass, og legge til rette for dine eigne eventyr i framtida.  

Lengre studietur

På våremesteret reiser vi på ski- snø- og opplevingreise til Canada. Les meir om turen her. 

Passar linja for meg?

Linja passa for deg som likar å vere ute og oppleve fart og spenning. Du treng ikkje vere spesielt flink på ski, ha god kondis eller kunne klatre, men du må like å ta utfordringar og ikkje ta deg sjølv alt for seriøst. Det er viktig at du er glad i leik og synest at det er kjekt å lære nye ting. Vi skal ha mykje moro!

Elevar anbefaler

Livet på topptur er veldig spennande og kjekt gjennom at ein blir veldig fleksibel, og der øyblikk ein ikkje forventer oppstår plutseleg. Eit døme var då vi var på tur og møtte ein stengt fjellovergang, og vi enda opp med å sove under open himmel i botnen av ein klatrevegg. Denne kvelden vart så nytta til bålkos og klatring, der ein klatra i bållyset, noko som var heilt magisk.

Dagen etterpå var vegen open, og vi kunne endeleg stå på ski i vakre omgjevnader. Med andre ord er livet på Fjellsport Freeride eit liv fullt med opplevingar ut av ingenting, der alle samla som ein fin liten familie.

Jeg valgte å søke på Fjellsport Freeride for å prøve noe helt nytt og for å utfordre meg selv. I klassen møtte jeg flere ungdommer med samme interesser som meg for friluftsliv og aktivitet, samt en lærer som inspirerer og motiverer oss til å klare hva vi vil.

På linjen har vi fått prøvd flere spennende ting som for eksempel surfing, via ferrata, brevandring, skikjøring og klatring. Dette er et år hvor mestringsfølelse og glede preger hverdagen vår. Gjennom året har vi i klassen fått mange fine opplevelser sammen, og skapt et unikt samhold med mye humor og gode samtaler.

Eg valgte å søke på linja topptur, klatring fjellsport for å få eit år utenom det vanlege. Et år uten vanleg skule med innleveringar og prøver.

Vi gjer veldig mykje ulike ting, alt ifrå kano ned elver til toppturar og klatring både inne og ute. Vi har også surfa i Hoddevika og gått Via Ferrata i Loen. Dette året er eit år med utfordringar men også mestring. Det blir eit godt samhald sidan alle har dei same interessene. Vi opplever mykje ilag, og det skaper eit sterkt band mellom oss.

Jeg har alltid vært av den oppfatning av at det å dele sterke opplevelser og utfordringer i naturen sammen skaper et meget sterke bånd. Jeg søkte linjen Fjellsport Freeride i håp om å oppleve nettopp dette. Sterke naturopplevelser og utfordringer, samt sterke sosiale relasjoner til de jeg delte dem med. Dette har jeg lykkes med, for bare etter noen måneder har flere minneverdige og tidvis veldig fysisk utfordrende opplevelser funnet sted. Disse har knyttet oss i klassen tett sammen, og vi har blitt et sterkt felleskap som motiverer hverandre til stadig vanskeligere utfordringer både på ski, i klatreveggen og ellers i dagliglivet på skolen.

Innan ein time frå skulen

Innan ein time frå skulen mot aust kan vi komme oss heilt inn til Norges største bre, Jostedalsbreen. På vegen dit køyrer vi forbi dei flottaste skifjella i Sunnfjord. Ein time frå skulen den andre vegen, mot vest, når vi heilt til havs og nokre av dei finaste klatre- og turfjella i Norge! Fjella i Sunnfjord er lite besøkt, og vi kan nokre plassar vere på tur fleire dagar i strekk utan å sjå andre folk. Vi kan gå opp urørte fjellsider og køyre førstespor ned igjen. Skulen har og ein flott klatrevegg i Sunnfjordhallen. Hallen er oppvarma heile året!

Breane i aust skaper eit kaldt og snørikt klima, og på enkelte av toppane kan du sjå både bre og hav på same tid, Sunnfjord gir eit mangfald du ikkje finn nokon annan plass innanfor så kort avstand!

Bærekraft

Dette året skal vi bruke naturen aktivt, og det er viktig å ta vare på den og gi noko tilbake, for vi vil jo at generasjonane etter oss skal kunne ha dei same fantastiske opplevingane ute i naturen som vi! Difor skal vi vere berekraftige og reparere jakker og bukser med hol,  fikse skisko, ski og bindingar som går i stykke og bidra med å gjere nærmiljøet reinare.

Pris

Besøk linjesida vår på  www.folkehøgskole.no. I priskalkulatoren ligg alle valmuligheiter inne, og du får ein korrekt pris der alt er inkludert.

Prisen er ulik på linjene fordi dei har forskjellige turar og krav til utstyr, og du kan oppgradere rommet, vere med på spesielle valfag m.m.

Husk å merke av for stipend og evt studielån!

Du finn utfyllande informasjon på Pris-sida.

Fakta om linja

 • Breturer på Jostedalsbreen 
 • Skikjøring i Sunnfjord, Sogndal, Jotunheimen og Sunnmøre 
 • Skredlære og skredkursing. 
 • Klatring ute med fantastiske utsikter.  
 • Klatring inne med brattkort kurs 
 • Kiting på ski 
 • Elvekajakk 
 • Stisykling 
 • Grottevandring  
 • Via ferrata Loen 
 • Paintball 
 • Rafting  
 • Surfing i Hoddevika

Vi reiser til

Emil Fagerli

Linjelærar på Fjellsport Freeride

Her ligg vi

Sunnfjord Folkehøgskule

Solvang 3
6810 Førde

Følg oss

Følg vår side på Facebook,
og sjå meir av livet på skulen.