Valfag

Vi har mange dyktige fag-lærarar, det gir variasjon i valfaga. Du kan velje for å få større breidde i fagplanen din, eller du kan velje fag som liknar linjefaget ditt for å spesialisere deg. Du vel valfag tre gonger i løpet av året.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Band
Band

Bandet har ein viktig funksjon i skulen si årlege musikaloppsetting. Skulen har tilgang til dei vanlegaste bandinstrumenta, i tillegg kan du sjølvsagt ha med eige instrument.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Dans
Dans

Vi har høgt utdanna danselærar og to gode dansesalar med spesialparkett. Du lærer fleire typer dans, og gruppa har ein viktig funksjon i skulen si musikaloppsetting.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Fotball
Fotball

Fotball på mosjonistniva på kunstgrasbane. Lærar som har vore aktiv fotballspelar.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Matlaging
Internasjonal matlaging

På vår skule har vi lærarar frå mange land. Desse tek med seg sine mattradisjonar, noko du vil ha stor glede av i dette valfaget. Ein betaler for råvarer til matlaginga. Prisen kan variere litt.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Klatring Brattkort
Klatring

Vi har klatrevegg på tolv meters høgde. Brattkort-sertifisering er inkludert i kurset. Skulen stiller det meste av utstyret til disposisjon.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Matauk
Matauk

Vi haustar av det naturen gir og lagar mat av det. Bær og sopp, frukt og grønt. Fisking i sjø og vatn.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Minikor
Minikor

For den som liker å synge. Har viktig funksjon i musikalen.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Regi Drama
Regi/drama

Jobbar fram imot musikaloppsettinga.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Diskusjon Dokumentar
Dokumentar og diskusjon

Vi diskuterer aktuelle saker med bakgrunn i filmdokumentar.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Politikk
Politikk og samfunn

Å sette seg inn i viktige politiske saker. Du får diskutere standpunkta dine med dei andre.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Piano
Piano

Begynnaropplæring i pianospel.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Styrketrening
Treningsstudio

Vi har nytt treningssenter. Lær å trene effektivt og riktig for å unngå feilbelastning.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Libero
Oppleggar-trening eller libero

Vi har av og til valfag for posisjonsspel, kun for dei som går på volleyballinja.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Mat Ute
Matlaging

Lær å lage mat ute på tur. Meir spennande enn nistepakke!

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Strikking
Strikking

Strikking er ein gammal handverkstradisjon som står sterkt i norks kultur. Nyttig å kunne lage sine eigne sokkar!

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Volleyball
Volleyball for alle

Lær å spele volleyball på mosjonsnivå! For dei som ikkje går på volleyballinja.

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Topptur
Topptur

Kortare fjellturar i nærleiken av skulen. Vi bur midt i det beste turterrenget!

Sunnfjrod Folkehogskole Valgfag Ballspel
Ballspel

Varierte ballspel som passar for alle.

Cropped Sunnpark 400X100 Hvit
Trampoline

Backflip, salto, hopp, sprett og mykje moro! Valfag trampoline er i Sunnfjordparken. Den største trampolineparken mellom Ålesund og Bergen!