Bistandsprosjekt

Skulen ønskjer å arbeide aktivt med bistand, både pedagogisk og ved innsamling av midlar. Siste åra har vi vore involverte i oppstart og drift av Kamam Folk High School, den første folkehøgskulen på Sri Lanka. Denne opna i 2014. Vi har planar om gjere bistandssatsinga endå breiare i tida som kjem.

I tillegg er alle elevane på skulen aktive i våre bistandsprosjekt.

Kontonummer for Kamam-prosjektet: 3705 09 47778

Vipps-konto for Kamam-prosjektet: #89841

Vi arbeider kontinuerleg med å skaffe midlar for å halde Kamam Folk High School i drift. Her er to nye tiltak der alle skulen sine venner kan vere med å bidra:

Denne videoen presenterer Kamam Folk High School slik den framstår i haustsemesteret 2015.

Åpning av ny skule
Sunnfjord Folkehogskole Bistand Kamam

Frå opninga av kamam Folk High School. Kjekt å bli heidra på denne måten!

Fellestur
Sunnfjord Folkehogskole Bistand Fellestur

Skulen har tidlegare arrangert ei reise for alle elevane til Sri Lanka og Kamam Folk High School.

Restaurering
Sunnfjord Folkehogskole Bistand Hovedbygning

Bygningane og skuleområdet på Kamam Folk High School har blitt restaurert etter at vi starta samarbeidet.

Kjøp gåvebrev, gje bort ei gåve med meining!

Vi har alle våre bekjente som har alt, og vi slit med å gje bort noko meiningsfullt, anten det er til jul, fødselsdag eller mors- og farsdag. Her ei løysing: Gje bort ferdig betalt skulegang for ein elev på Kamam FHS! Støtt nokon som treng ei gåve, og gje meining til den som har det meste.

Eksempelvis kostar det kr 500,- å halde ein elev på skulen i ei veke. Då får dei kost og losji i tillegg til skulegang. Dei fleste av elevane er stipend-elevar, det vil seie at dei ikkje har penar til å betale for skulegangen. Dei er avhengige av at dei får dekka dette via eit stipend dei kan søkje på. Du kan vere med og gjere dette stipendet tilgjengeleg slik at dei kan fylle opp alle dei 32 internatplassane på skulen.

Du kan kjøpe gåvebrev pålydande 200 kr, som tilsvarer tre dagars skulegang, 300 kr for fire dagar, eller 500 kr for ei vekes skulegang for ein elev. Gåvebreva kan du laste ned her:

Tre dagar – kr 200,-

Fire dagar – kr 300,-

Ei veke – kr 500,-

Beløpet skal overførast til konto 3705 09 47778